Kurs

Kursvirksomhet og undervisning

Ann Kristin Andersson gir privattimer i sang og formidling.


Kurs for førskolelærere og voksne som jobber med barn.


Den levende sangen

Gjennom aktiv deltagelse og praktiske øvelser  vil deltagerne lære å bevisstgjøre sitt ansvar og utvikle sine evner  i sang og musikkutøvelse med barn.

 • Bruk av musikalske element i leken.
 • Muligheter du har med din stemme.
 • Tekst og musikkformidling for barn.
 • Hvordan trene opp den indre opplevelsesevne til den voksne og til barnet.
 • Aktiv deltagelse gjennom sang og lek i grupper og plenum.

Kan tilpasses som foredrag, dags- eller kveldskurs.


Kurs i stemmebruk og formidling

For de som bruker stemmen mye i jobbsammenheng, er foredragsholder på konferanser, foreleser, eller deltar i debatter. Stemmen er et ditt viktigste formidlingsverktøy. Det er godt å høre på noen som har en melodiøs og uanstrengt stemme med god artikulasjon, som snakker tydelig, høyt og uanstrengt. Dette kan vi alle lære.

Hvordan trene opp stemmen?
 • Pusteteknikk
 • Stemmehygiene
 • Oppvarming
 • Kroppen og stemmen
Hvilke muligheter gir stemmen?
 • Tekstformidling
 • Stemmeuttrykk
Formidling
 • Forberedelse til foredrag/innlegg
 • Psykisk oppladning
 • Foredragsholder/publikum